Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om skolen

Fagskolen i Kristiansund tilbyr yrkesrettet, høyere utdanning – på samme nivå som høyskoler og universitet. Våre utdanninger bygger på fagbrev fra videregående skole, og har et praktisk rettet fokus.

Fagskolen front bannerversjon

Fagskolen i Kristiansund

Fagskolen i Kristiansund arbeider hele tiden for at studietilbudet skal samsvare med det faktiske behovet for kompetanse i det lokale næringslivet. De aller fleste av våre studenter går derfor rett ut i jobb etter fullført utdanning.

Fagskolen i Kristiansund tilbyr følgende studier:

 • Dekksoffiserutdanning (2 år, fulltid)
 • Maskinoffiserutdanning (2 år, fulltid)
 • Prosessteknikk (2 år, fulltid)
 • Prosessteknikk (3 år, deltid)
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid (2 år, deltid)
 • Boring (3 år, deltid med offshorerotasjon)
 • Havbunnsinstallasjoner (3 år, deltid med offshorerotasjon)

Studier under planlegging:

 • Akvakultur og driftsledelse
 • Digitalisering og robotisering
 • Barn med særskilte behov

Søknadsfrist:

Fagskolen i Kristiansund har oppstart av studier én gang i året.

Du søker opptak våren 2021 på Samordna opptak.

 • 1. februar: Åpning for søkning
 • 15. april: Siste frist for levering av søknad og dokumentasjon
 • 20. mai: Publisering av opptak
 • 25. mai: Du kan søke ledige studieplasser
 • 27. mai: Siste frist for å svare
 • 2. juni: Suppleringsopptak starter

For ytterligere informasjon om opptaket, se Samordna opptak sine hjemmesider: https://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister-fag/