Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Nyheter > Nytt tilbud - Manufacturing 4.0

Nytt tilbud - Manufacturing 4.0

Dette tilbys av Fagskolen Innlandet i samarbeid med Kristiansund.

Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse. Manufacturing 4.0

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Fagskolen Kristiansund utdanningen Manufacturing 4.0.

Utdanningen er modulbasert slik at du kan kombinere utdanning med å være i full jobb.

Hvorfor modulbasert?
Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang, og stiller nye krav til kompetanse. Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og flere stå i jobb lenger.

5 moduler er klare: 

Manufacturing 4.0 er en nyutviklet utdanning, og så langt (pr. januar 2021) er fem moduler klare:

Modul 1: Lean med fokus på industri 4.0

Modul 2: Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast

Modul 3: Smart og grunnleggende vedlikehold

Modul 4: Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien

Modul 5: Supply change management (SCM)

Innholdet i de seks neste modulene er ikke endelig bestemt, men pr. i dag er de planlagt slik: 

  • Ledelse-økonomi-markedsføring (LØM)
  • Prosjektering og kvalitetsledelse
  • Industriell intelligens
  • Fleksibel digital produksjon
  • Tingenes internett og stordata
  • Industriell innovasjon og design

Her finner du mer informasjon om utdanningstilbudet:

https://www.fagskolen-innlandet.no/nyheter/dette-er-manufacturing-40

Du kan nå søke om å delta på de første 3 moduler via Fagskolen Innlandet.