Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Heltidstudium

Fagskolen i Kristiansund tilbyr en 2-årig, høyere utdanning i Prosessteknikk på fulltid. Det vil bli valgt mellom to forskjellige studieretninger på studiets andre år, dette blir gjort utfra antall studenter.

De to studieretningene er:

  • "Prosessering av marine råstoff og næringsmiddellære"
  • "Energigass og metallurgi"

Eksempel på ulike mikroalger

 

Det er fagretningen «Prosessering av marine råstoff og næringsmiddellære» som vil undervises hvis det ikke er nok studenter til å tilby begge fagretningene.                                

Økende internasjonalisering har de siste årene gitt grunnlag for vekst i den norske prosess- og næringsmiddelindustrien. Næringslivet etterspør nå flere fagteknikere til den marine sektoren, olje- og gassindustrien, og næringsmiddelindustrien. Våre ferdigutdannede studenter er blant annet blitt ansatt hos GC Rieber Oils, Shell, Skretting og Tine.

Fagskolen på bedriftsbesøk hos Skretting, Averøya

Bilde av ei gruppe med folk kledd i oransje verneklær

Fagskolen på besøk
hos Shell, Nyhamna

   

Utdanningen i Prosessteknikk gir deg en solid, yrkesrettet utdanning på høyere nivå. Etter fullført utdanning vil du ha de kunnskaper, ferdigheter, og den kompetansen som kreves for å lede arbeid med kjemiske og fysikalske prosesser. I studiet brukes blant annet digitale verktøy som AutoCAD til maskinkonstruksjon og projeksjontegninger, og studieplanen inneholder også fag innenfor økonomi og ledelse som vil gi deg et bedre grunnlag for å kunne vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, for så å treffe hensiktsmessige og begrunnede valg. Mer om læringsutbyttet blir beskrevet nedenfor. 

Studenter ved heltidsutdanningen deltar i løpet av sitt andre studieår i Erasmus+ prosjektet. Erasmus + er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett i perioden 2014-2020. EU planlegger å fortsette dette prosjektet også etter 2020. For fagskolens studenter betyr prosjektet at de reiser i 2 arbeidsuker på bedriftsbesøk og andre faglige aktiviteter ved ulike bedrifter i land innenfor EU.  

Våren 2019 gikk turen til Tyskland hvor studentene besøkte bedrifter i byene Kiel, Hamburg og Hannover.

CRM (Coastal reasearch management) Aquakulturforskning     

 

Förde Garnelen. Produksjon av tropiske reker på land. Der bruker de restvarme fra renseanlegg til oppvarming av karene

     
Foto fra Tysk oljemuseum

Tysk oljemuseum

 
Bilde fra H2 mobility

H2 Mobility. Produksjon av hydrogen til brenselceller

     

Kontaktpersonar

Ingemund Falkberget Engøy
Faglig ansvarlig Prosessteknikk
71 28 39 41 / Mob. 995 01 739
Send e-post