Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Om skolen > Prosessteknikk

Prosessteknikk

I studiet lærer du blant annet om de ulike prosessene forskjellige produkter gjennomgår, og om mulighetene for bruk av alger, tang og tare innen den nye industrien som vokser frem. Utdanningen i Prosessteknikk gir deg en solid, yrkesrettet utdanning på høyere nivå. Etter fullført utdanning vil du ha de kunnskaper, ferdigheter, og den kompetansen som kreves for å lede arbeid med kjemiske og fysikalske prosesser innenfor for eksempel prosessindustrien.

Studiet i prosessteknikk gir mange muligheter etter fullført utdanning, og næringslivet har et økende behov for kompetanse innenfor dette området. Våre tidligere studenter jobber for eksempel innenfor oljeindustrien, metallindustri, næringsmiddelindustri, vann og avløp, gjenvinning, med mer.  

Prosessteknikk 1
 
Prosessteknikk 2
     

Studietilbud prosessteknikk

Fagskolen tilbyr følgende studier i prosessteknikk:

  • Heltidsstudium over 2 år. Fulltid ved Fagskolen i Kristiansund
  • Deltidsstudium over 3 år. Samlingsbasert nettstøttet (Nettstudium med samlinger).

Målgruppe

  • Heltidsstudiet: For deg som ønsker å studere på heltid.
  • Deltidsstudium (Nettstudium med samlinger): For deg som ønsker å kombinere jobb og studie.

Om heltidsstudiet

Fagskolen i Kristiansund tilbyr en 2-årig, høyere utdanning i Prosessteknikk på fulltid. Les mer om heltidsstudiet her.

Nytt tilbud fra høsten 2020: Deltidstudium på nett med samlinger

Fagskolen i Kristiansund tilbyr fra høsten 2020 en 3-årig, høyere utdanning i Prosessteknikk på deltid. Les mer om deltidsstudiet her.

Læringsutbyttebeskrivelser

Les mer om læringsutbyttebeskrivelsene her.

Noe av fagskolens utstyr

Som en del av undervisningen i prosessteknikk inngår blant annet laboratorieforsøk i kjemi og materiallære og arbeid på simulator. Fagskolen benytter Kongsberg sin K-Spice generisk treningssimulator. Denne simulatoren kan simulere ulike kjemitekniske enkeltprosesser eller produksjonsprosessen på en oljeplattform.

Kongsberg K-Spice

Kongsberg K-Spice®  

 

Som en del av satsningen i faget «prosessering av marine råstoff» inngår et dyrkingsanlegg for mikroalger. I dette anlegget skal studentene være med å dyrke mikroalger som de etterpå skal isolere og bearbeide ved laboratoriene på skolen.

Bilde av dyrkinganlegg for alger

Fagskolens dyrkingsanlegg for mikroalger

Noe av fagskolens
laboratorieutstyr

   

Stoffer som blir isolert fra mikroalger dyrket ved skolen og fra makroalger som blir høstet fra sjøen kan blant annet fermenteres i en bioreaktor. Fagskolen har bioreaktoren BIOSTAT A® fra Sartorious til dette formålet.

Bilde av bioreaktor

Bioreaktor fra
Sartorious

 

Fagskolen benytter streamingutstyr fra Cisco og programvaren Microsoft Office 365 til det nettstøttede deltidsstudiet. Det gis en innføring i all programvare på studiets første samling. 

Eksempel på Cisco sitt streamingutstyr

 

Opptak og søknadsfrist

Fagskolen i Kristiansund har oppstart av studier én gang i året.

Du søker opptak våren 2021 på Samordna opptak.

  • 1. februar: Åpning for søkning
  • 15. april: Siste frist for levering av søknad og dokumentasjon
  • 20. mai: Publisering av opptak
  • 25. mai: Du kan søke ledige studieplasser
  • 27. mai: Siste frist for å svare
  • 2. juni: Suppleringsopptak starter

For ytterligere informasjon om opptaket, se Samordna opptak sine hjemmesider: https://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister-fag/

Opptakskrav

Det formelle opptakskravet til studiet er relevant fagbrev eller minst 5 års relevant praksis.

Som en prøveordning, vil det også ved opptaket høsten 2020 og 2021 være mulig å søke om opptak med generell studiekompetanse.

Mer om dette finner du i fagskolens opptakskriterier.

Se dokument til høyre på siden!

Kontaktpersonar

Ingemund Falkberget Engøy
Faglig ansvarlig Prosessteknikk
71 28 39 41 / Mob. 995 01 739
Send e-post