Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Om skolen > Maritime utdanninger

Maritime utdanninger

Et hav av muligheter!

Maritim1
Maritim 2

Om studiene

Fagskolen i Kristiansund tilbyr skipsoffiserutdanning i følgende emner: 

Dekksoffiser (2-årig, heltid)

Maskinoffiser (2-årig, heltid) 

Maritim avdeling ved Fagskolen i Kristiansund bruker avansert, moderne utstyr i undervisningen, og har som mål å utdanne skipsoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk – som kjennetegner den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Utdanningstilbudet som tidligere var gjeldende på maritimefag, var inndelt i operativt og ledelses nivå. Dette er nå endret til 2-årig løp for både dekksoffiser og maskinoffiser. 

ENDRING I DEKKS- OG MASKINOFFISERSUTDANNINGEN:

Fra høsten 2020 ble dekks- og maskinoffisersutdanningen til et 2-årig sammenhengende utdanningsløp.

Nye lære-/studieplaner ble lagt ut her våren 2020. 

Søknadsfrist

Fagskolen i Kristiansund har oppstart av studier én gang i året. Du søker opptak våren 2021 på Samordna opptak.

  • 1. februar: Åpning for søkning
  • 15. april: Siste frist for levering av søknad og dokumentasjon
  • 20. mai: Publisering av opptak
  • 25. mai: Du kan søke ledige studieplasser
  • 27. mai: Siste frist for å svare 
  • Ca. 2. juni: Suppleringsopptak starter

For ytterligere informasjon om opptaket, se Samordna opptak sine hjemmesider: https://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister-fag/ 

Opptakskrav

Det formelle opptakskravet til våre maritime utdanninger er relevant fagbrev. Man kan også søke om opptak på bakgrunn av minst 5 års relevant praksis.  

Opptakskrav for dekksoffiserutdanningen:

Det generelle grunnlaget for opptak er: 

a)  fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fisker. 

Viser ellers til «Forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal» med henvisninger til gjeldene paragrafer.

b)  realkompetanse 

Det er krav til kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Relevant praksis kan være innenfor mekaniske fagområde (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), planlegging og innenfor logistikk og sjøfart.

  • For søkere til dekksoffisersutdanningen er det krav om minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy.
  • Relevant og bestått utdanning innenfor matrosfag eller fiske og fangst kan telle med inntil to år. 

Opptakskrav til maskinoffiser utdanningen:

Det generelle grunnlaget for opptak er:

a)    fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som motormann. 

Viser ellers til «Forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal» med henvisninger til gjeldene paragrafer.

b)    realkompetanse 

Det er krav til kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Relevant praksis kan være innenfor mekaniske fagområde (for eksempel verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), planlegging og innenfor logistikk og sjøfart.

  • For søkere til maskinoffisersutdanningen må den relevante yrkespraksisen bestå av minimum 24 måneders relevant verkstedtid, og 6 mnd. fartstid på sertifikatpliktig fartøy.
  • Relevant og bestått utdanning innenfor matrosfag eller motormannfag kan telle med inntil to år. 

Mer informasjon om dette finner du i fagskolens opptakskriterier

Kontaktpersonar

Linda-Merethe Pedersen
Faglærer
71 28 40 50 / Mob. 990 40 406
Send e-post

Dokument