Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om skolen

Fagskolen i Kristiansund tilbyr yrkesrettet, høyere utdanning – på samme nivå som høyskoler og universitet. Våre utdanninger bygger på fagbrev fra videregående skole, og har et praktisk rettet fokus.

Fagskolen front bannerversjon

Fagskolen i Kristiansund

Fagskolen i Kristiansund arbeider hele tiden for at studietilbudet skal samsvare med det faktiske behovet for kompetanse i det lokale næringslivet. De aller fleste av våre studenter går derfor rett ut i jobb etter fullført utdanning.

Fagskolen i Kristiansund tilbyr følgende studier:

  • Dekksoffiserutdanning (1 år på operativt nivå/ 2 år på ledelsesnivå)
  • Maskinoffiserutdanning (1 år på operativt nivå/ 2 år på ledelsesnivå)
  • Prosessteknikk (2 år, fulltid)
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid(2 år, deltid)
  • Boring (3 år, deltid med offshorerotasjon)
  • Havbunnsinstallasjoner (3 år, deltid med offshorerotasjon)

Studier under planlegging:

  • Havromsteknologi
  • Digital kompetanse

Søknadsfrist

Fagskolen i Kristiansund har oppstart av studier én gang i året. Du søker opptak til høsten 2017 gjennom VIGO innen 15. april kl. 23:59.

Melding om tildelt plass sendes ut innen 15. mai, og fristen for å takke ja er 30. mai. Dersom det er ledige plasser etter førsteopptaket, kjøres 2. opptak med svarfrist for tildelt plass 20. juni.

Dersom det er ledige plasser på et studium etter at opptaket i VIGO er gjennomført, er det mulig å sende papirsøknad, samt nødvendig dokumentasjon direkte til fagskolen. Du kan laste ned søknadsskjema her

Opptakskrav

Opptakskravet til Fagskolen i Kristiansund er relevant fagbrev/svennebrev fra videregående skole, eller minst 5 års relevant yrkeserfaring. Se våre opptakskriterier for mer informasjon. 

Fagskolestyret

Fagskolen i Kristiansund er en del av Fagskolen i Møre og Romsdal, som eies av Møre og Romsdal fylkeskommune. Fagskolen i Møre og Romsdals øverste organ er Fagskolestyret. Fagskolestyret har ansvar for å drifte og utvikle fagskoletilbudet, for at opplæringen ved studiestedene til fagskolen er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og for at studietilbudet er i samsvar med godkjenninger fra NOKUT. Møtekalender, saksframlegg og møtereferat fra fagskolestyrets møter finner du på fylkeskommunens hjemmesider