Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om skolen

Fagskolen i Kristiansund tilbyr yrkesrettet, høyere utdanning – på samme nivå som høyskoler og universitet. Våre utdanninger bygger på fagbrev fra videregående skole, og har et praktisk rettet fokus.

Fagskolen front bannerversjon

Fagskolen i Kristiansund

Fagskolen i Kristiansund arbeider hele tiden for at studietilbudet skal samsvare med det faktiske behovet for kompetanse i det lokale næringslivet. De aller fleste av våre studenter går derfor rett ut i jobb etter fullført utdanning.

Fagskolen i Kristiansund tilbyr følgende studier:

  • Dekksoffiserutdanning (2 år deltid)
  • Maskinoffiserutdanning (2 år fulltid)
  • Prosessteknikk (2 år, fulltid)
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid(2 år, deltid)
  • Boring (3 år, deltid med offshorerotasjon)
  • Havbunnsinstallasjoner (3 år, deltid med offshorerotasjon)

Studier under planlegging:

  • Havromsteknologi
  • Digitalisering og robotisering

Søknadsfrist

Fagskolen i Kristiansund har oppstart av studier én gang i året. Du søker opptak våren 2019 gjennom VIGO innen 15. april kl. 23:59.

Melding om tildelt plass sendes ut innen 16. mai, og fristen for å takke ja er 31. mai klokken 25:59. Dersom det er ledige plasser etter førsteopptaket, kjøres 2. opptak med svarfrist for tildelt plass 18. juni klokken 23:59.

Dersom det er ledige plasser på et studium etter at opptaket i VIGO er gjennomført, er det mulig å sende papirsøknad, samt nødvendig dokumentasjon direkte til fagskolen. Du kan laste ned søknadsskjema her

Opptakskrav

Opptakskravet til Fagskolen i Kristiansund er relevant fagbrev/svennebrev fra videregående skole, eller minst 5 års relevant yrkeserfaring. Se våre opptakskriterier for mer informasjon. 

Fagskolestyret

Fagskolen i Kristiansund er en del av Fagskolen i Møre og Romsdal, som eies av Møre og Romsdal fylkeskommune. Fagskolen i Møre og Romsdals øverste organ er Fagskolestyret. Fagskolestyret har ansvar for å drifte og utvikle fagskoletilbudet, for at opplæringen ved studiestedene til fagskolen er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og for at studietilbudet er i samsvar med godkjenninger fra NOKUT. Møtekalender, saksframlegg og møtereferat fra fagskolestyrets møter finner du på fylkeskommunens hjemmesider