Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Om fagskoleutdanning

Om fagskoleutdanning

Her får du en kort innføring i fagskolenes tilbud, struktur, og plass i det norske utdanningssystemet.

Kunnskapsdepartementet definerer fagskoleutdanninger som "korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår". 

Fagskoleutdanninger har et mangfold av både offentlige og private tilbud. Fylkeskommunene rundt om i Norge tilbyr tekniske og maritime fagskoleutdanninger, og tilbud innenfor helse- og sosialfag. Private tilbydere har utdanningstilbud innenfor kreative fag, service-, medie-, multimedia- og IKT-fag, samt andre merkantile fag. En fagskoleutdanning er et alternativ til høyere utdanning, og det gir rett til utdanningstøtte fra Lånekassen. Fagskoleutdanningene kan kun godkjennes av NOKUT etter at det er foretatt en faglig vurdering av kvaliteten i tilbudet ut fra gitte kriterier. 

Det norske utdanningssystemet

Fagskoleutdanning er utdanning på tertiærnivå, slik som høyskoler og universitet. Det arbeides for tiden også med å få på plass en nasjonal studiepoengordning slik at studiepoeng fra fagskoleutdanning skal kunne innpasses i relevante høyskole- eller universitetsutdanninger. Det diskuteres også hvorvidt et "påbygningsår" skal utarbeides for fagskolene, slik at man har muligheten til å få en bachelorgrad dersom man studerer et tredje år.