Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Nyheter > Prosessteknikk - nøkkelen til å industrialisere tang og tare

Prosessteknikk - nøkkelen til å industrialisere tang og tare

Regional- og næringsavdelingen i fylkeskommunen har mye spennende på gang, som de ønsker at studentene på Fagskolen i Kristiansund skal få ta del i. Vi har i dag hatt et spennende prosjektmøte her på fagskolen, der tema var oppgraderingen av studiet i Prosessteknikk basert på behovene i næringslivet, og nye satsingsområder i fremtiden. 

Lasse Kristiansen og Rebekka Varne fra Regional- og Næringsavdelingen.

Lasse Kristiansen og Rebekka Varne fra Regional- og Næringsavdelingen.

Taredyrking og algedyrking har nå blitt et av satsingsområdene i fylkeskommunen, og ifølge rådgiver for akvakulturnæringen, Rebekka Varne, ønsker de å kunne tilby «hele pakken» for tareindustrien her i fylket – med alt fra yrkesfaglig utdanning, til høyskoleutdanning og forskning, i tett samarbeid med det lokale næringslivet.

«Vi ser helt klart en økende interesse for tang og tare blant lokale gründere i fylket. Vi får henvendelser om alt fra tare-øl til tare-knekkebrød og tare-marmelade». Hun nevner også Aukrasalt, som lenge har arbeidet med tare. «Vi har mye spennende på gang nå, som vi ønsker at studentene på Fagskolen i Kristiansund skal få ta del i. Vi ser også på nye muligheter for å tilrettelegge slik at prosessundervisningen skal bli enda mer tilpasset til å kjøre biomarine prosesser», sier Varne.

I følge rådgiver, Lasse Kristiansen, er «Prosessteknikk nøkkelen til å kunne industrialisere bruken av tang og tare». Både Lasse og Rebekka tror at dette kommer til å bli viktige biomarine produkter for fremtiden. «Dette området har også fått en nasjonal posisjon, og vi ønsker at Kristiansund bli et viktig tyngdepunkt der», sier Kristiansen. Varne legger til at «vi har jo allerede en viktig aktør på dette feltet her i Kristiansundsområdet - Algea, som er en av de største aktørene i landet for prosessering av marine alger».  

Rådgiver i Regional- og Næringsavdelingen, Bengt Endreseth var også tilstede på møtet, og snakket med stort engasjement om framtiden til fagskoleutdanningen i Norge, og viktigheten av å satse på dette her i Kristiansund.

Rektor for Fagskolen i Kristiansund, Marit Bjerkestrand, fagleder for prosessteknikkutdanningen, Ingemund Falkberget Engøy, og prosjektleder, Sunniva Hellandsvik Ødegård, ser alle frem til det videre samarbeidet mellom fagskolen og fylkeskommunen i dette prosjektet.

Sunniva Hellandsvik Ødegård

Sunniva Hellandsvik Ødegård ser frem til det videre arbeidet i prosjektgruppen. 

«Det er spennende tider – både for fagskoleutdanningen og for industrien her i fylket. Det å arbeide fremtidsrettet ved utviklingen av utdanningstilbudet til fagskolen har aldri vært viktigere. Vi vil i dette prosjektet legge særlig vekt på å kvalitetssikre utdanningen, og å arbeide for at næringslivet får den kompetansen de faktisk har behov for. Så får vi håpe at dette er en utdanning som mange ønsker å ta her i området. Det er fortsatt mulig å søke om studieplass til høsten!» sier Ødegård.