Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Nyheter > Ny søknadsfrist for lån og stipend

Ny søknadsfrist for lån og stipend

Lånekassen endrar søknadsfristen til 15. april.

Elevar og studentar får utvida moglegheit til å søkje om lån og stipend, i tillegg blir reglane for rapportering av fråvær og avbrot for heile vårsemesteret 2020 endra.

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elevar og studentar får moglegheit til å søkje om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søkje var opphavleg 15. mars, men søknaden opnar etter planen igjen tysdag 24. mars.

Den utvida søknadsfristen gjeld både studentar i høgare utdanning og elevar i andre utdanningar, som ikkje har søkt om støtte innan 15. mars, eller ikkje har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret. Dei som allereie får fullt lån og stipend, kan ikkje få meir og skal derfor ikkje søkje.

Les meir her: https://lanekassen.no/nn-NO/hovedmeny/for-larestedene/koronasituasjonen-for-larestadene/utvida-frist-for-a-sokje-lan-og-stipend-i-lanekassen/