Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Nyheter > Innsending av dokumentasjon

Innsending av dokumentasjon

I disse søknads-tider, er det mange som er litt usikre på dette med innsending av dokumentasjon. Hva skal sendes, hvor skal det sendes, og må man i det hele tatt sende inn noe? Her får du en liten innføring. 

Skal det sendes inn dokumentasjon?

Dersom du har registrert søknaden din i www.vigo.no og du har godkjent karakterer fra skolegang og/eller fag-/svennebrev, trenger du ikke å sende inn dokumentasjon, da skolene ser de samme karakterene som deg.

Dersom du ikke har godkjent karakterer og/eller fag-/svennebrevet må du sende bekreftet kopi til skolen som er førstevalget ditt. Dette gjelder også for alle opplysninger som er registrert manuelt (utdanning, praksis og maritime sertifikater/sikkerhetskurs/autorisasjonspapirer).

Alle innsendte kopier må være bekreftet, og kopi av praksisattest(er) og evt. sikkerhetskurs/borekurs/autorisasjone(r) må alltid sendes inn.

Hva skal sendes inn?

Dersom du søker med fagbrev som bakgrunn, og ikke har godkjent karakterer/fagbrev/svennebrev, må du sende inn følgende:

  • Kopi av vitnemål, på VG2-nivå
  • Kopi av kompetansebevis/fagbrev innen fagretning (+ evt. andre fagbrev, da dette gir tilleggspoeng)
  • Kopi av lærekontrakt innen fagretningen (kun dersom du ennå ikke har tatt fagbrevet)
  • Dokumentasjon av beståtte allmenne fag på VK1-nivå (for søkere med fagbrev tidligere enn 1998)

Søkere til maritime fag:

For å kunne få utstedt vitnemål/sertifikater etter endt utdanning må du kunne dokumentere bestått IMO80, som igjen forutsetter at du har bestått IMO60. Dersom du ikke har bestått IMO60 før skolestart må du selv sørge for å få tatt dette i løpet av studietiden, dette må du selv bekoste.

Hva med realkompetanse?

Dersom du søker med relevant praksis som opptaksgrunnlag må du sende inn:

  • Kopi av jobbattester som dokumenterer realkompetanse til fagretningen (minimum 5 års relevant praksis)
  • Dokumentasjon av beståtte allmenne fag på VG2-nivå, eller likeverdig realkompetansevurdering av disse.

Hva med relevant praksis i tillegg til fagbrev?

Dersom du søker opptak med en kombinasjon av fagbrev og relevant praksis, må du sende inn kopi av jobbattester/fartstid som er relevante for fagretningen du søker deg til (gir tilleggspoeng i tillegg til fagbrevet).

Hvor skal det sendes?

Dokumentasjonen skal merkes med navnet ditt og den utdanningen du søker om opptak til, og skal sendes til:

Fagskolen i Kristiansund
Sankthanshaugen 2
6514 Kristiansund

For spørsmål, ta kontakt med oss på: fik@mrfylke.no. Lykke til med søknadsprosessen!